Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling

Publisert av Tor Henriksen den 17.04.24.

                             Norsk Bobilforening Region Sør.

                        Valgkomiteens innstilling til valg 2024

Leder 2024 – 2026 Rita Høiland Bjorland (17737)

Nestleder Oddbjørn Olsen (6481)  ikke på valg

Kasserer 2024 – 2026 Asle Tjøtta (22431)

Styremedlemmer

Nord Rogaland Olaus Meltveit (7108) ikke på valg

Sør Rogaland 2024 – 2026 Sonja Urdal (28819)

Agder 2024 – 2025 Rune Hallgren (23583)

Agder 2024 – 2025 Aud Berit Lillejord (4800)

Begge styremedlemmer fra Agder velges for et år i årets valg, fordi de kommer inn for medlemmer som bare ønsket å stille for et år ved valg 2023.

Vara medlemmer:

2024 – 2026 Torgny Kristiansen (28953)

2024 – 2026 Torbjørn Berg (11470)

Delegat 2024 – 2026:

Oddbjørn Olsen (6481)

Christian Pedersen (10805)

Johnny Riber  (16928)

Jostein Birkelid  (266)

Vara medlem delegat. 2024 – 2026:

Oddmund Heskestad (14166)

Per Einar Braadland (19125)

Revisor May Hilde Jensen (25162) ikke på valg

 

Valgkomiteen  2024 signatur:

Johnny Riber                                                Vidar Øyra                                               Per Steinar Vastveit

Styrets innstilling til valgkomite:

Valgkomite Rogaland

7711

Per Steinar Vasstveit

 

2024-2025

Valgkomite Rogaland

266

Jostein Birkelid

 

2024-2025

Valgkomite Agder

20772

Per Einar Erland

 

2024-2025