Årsmøtepapirene for 2022

Årsmøtepapirene for 2022

Publisert av Tor Henriksen den 11.05.22. Oppdatert 19.05.22.

 

Les årsmeldingen for 2022 ved å klikke på denne lenken, nederst på denne siden.

Valgkomiteens innstilling 2022

Styremedlemmer:

Leder:                                    12222            Irene Sande                         2022 - 2024

Nestleder:                           22638            Anett Gjerstad                    2022 – 2023

Kasserer:                              24619            Anders M. Johansen            2022 – 2024

Styremedlemmer ( og kontaktpersoner for)

Nord Rogaland:                  7108              Olaus Meltvedt                  2021 – 2023

Sør-Rogaland:                     12248            Anne Karin Pedersen            2022 – 2024

Agder (vest):                       7905               Ruth Føreland                     2021 – 2023

Agder (øst):                         22638            Anett Gjerstad                    2022 – 2023

Siden vi er kommet i utakt med valg av leder og nestleder samme år, velges nestleder for 1 år

Varamedlemmer:             

23583                        Rune Hallgren                                           

Valgkomiteen har ikke klart å finne ekstra varamedlem.

 

Revisor:

25162            May Hilde Jensen                          2021 – 2023 

 

 

Valgkomiteen har bestått av:

16254            Hildegunn Reitan

24619            Anders M. Johnsen  (ble forespurt i mars om å hjelpe til da leder måtte trekke seg)

12248            Anne Karin Pedersen (måtte trekke seg i mars 2022 pga sykdom)

 

 

 

 

 

Delegater:

22638            Anett Gjerstad                                Nestleder (funksjon)

10805            Christian W. Pedersen                 Gjenvalg (fra 2019)

25162            May Hilde Jensen                          Ny

266                 Jostein Birkelid                               Gjenvalg (fra 2019)

 

Varamedlem delegat:

14166            Oddmund Heskestad                    Gjenvalg (fra 2019)

16928            Johnny Riber                                   Ny

 

 

Styrets innstilling til valgkomite

Valgkomite Rogaland

16928

Johnny Riber

LEDER

412 70 606

2022 - 2023

Valgkomite Agder (vest)

16254

Hildegunn Reitan

Hildegunn.Reitan@outlook.com

2022 - 2023

Valgkomite Agder (øst)

27676

Vidar Petter Øyra

959 70 061

2022 - 2023

 

Årsmøtepapirer 2022.pdf