Region Sør består av Rogaland og Agder.

Vi er nest største regionen i Norsk Bobilforening. Vi er pr 01/08-19 ca.2624 Medlemmer.

Det blir hvert år avholdt Årsmøtetreff,3 julebord treff og vi er og med på bobilmessa på Orre (Rogaland)

Årsmøtetreffet blir avholdt rundt om i regionen. 3 hvert år i de forskjellige fylka.

Juleborda blir avholdt på Vigeland, Orre og et nord i Rogaland (Haugesund sida)

I tillegg blir det arrangert flere andre Bobiltreff i regionen. Vi kan bla. nevne Havnadagene, Hjemlelandstreffet, Skurvetreffet og Ognatreffet

På juleborda er det alltid et medlemsmøte slik at medlemmene kan få stille spørsmål og høre siste nytt i regionen vår.

NB Region sør er en av de regionene som har flest Bobilparkeringer i regionen og Norges beste Bobilparkering stemt frem av alle medlemmene i NB ligger i vår region. 

Dette er et arbeid som pågår hele tiden med å få tilrettelagt for flere Bobilparkeringer. Dette takker vi alle engasjerte medlemmer og tillitsvalgte i regionen for. Jo flere medlemmer i regionen og i NB, jo sterkere blir vi overfor kommunene og jo bedre kan rammebetingelsene for Bobilistene i regionen/Norge bli. Bobilparkeringer og tømmestasjoner er et viktig arbeid for regionen.

Vi i styre jobber aktivt hele tiden for å få til gode avtaler for våre medlemmer.  .