Rita Bjorland style=

Rita Bjorland

Konstituert Styreleder
Thorleif Berg style=

Thorleif Berg

Konstituert Nestleder
Kate Nordstrand style=

Kate Nordstrand

Kasserer
Tor style=

Tor

Web redaktør
Jostein Birkelid style=

Jostein Birkelid

Styremedlem
Ruth Føreland style=

Ruth Føreland

Styremedlem
Ivar style=

Ivar

Leder Valgkomite