Rita Bjorland style=

Rita Bjorland

Styreleder
Thorleif Berg style=

Thorleif Berg

Nestleder
Kate Nordstrand style=

Kate Nordstrand

Kasserer
Mette style=

Mette

Webansvarlig
Ruth Føreland style=

Ruth Føreland

Styremedlem
Anett style=

Anett

Styremedlem
Olaus Meltveit style=

Olaus Meltveit

Styremedlem
Irene style=

Irene

Styremedlem
Anne Karin style=

Anne Karin

Leder Valgkomite