Rita Bjorland style=

Rita Bjorland

Konstituert Styreleder
Thorleif Berg style=

Thorleif Berg

Konstituert Nestleder
Kate Nordstrand style=

Kate Nordstrand

Kasserer
Tor style=

Tor

Web redaktør
Ruth Føreland style=

Ruth Føreland

Styremedlem
Olaus Meltveit style=

Olaus Meltveit

Styremedlem
Anett style=

Anett

Varamedlem
Anne Karin style=

Anne Karin

Leder Valgkomite