Rita Bjorland style=

Rita Bjorland

Styreleder
Oddbjørn style=

Oddbjørn

Nestleder
Anders Magnar Johnsen style=

Anders Magnar Johnsen

Kasserer
Tor style=

Tor

Webansvarlig
Ruth Føreland style=

Ruth Føreland

Styremedlem
Anett Gjerstad style=

Anett Gjerstad

Styremedlem
Olaus Meltveit style=

Olaus Meltveit

Styremedlem
Anne Karin style=

Anne Karin

Styremedlem
Thorbjørn Berg style=

Thorbjørn Berg

Varamedlem
Rune Hallgren style=

Rune Hallgren

Varamedlem
Johnny Riber style=

Johnny Riber

Leder Valgkomite
Arne Wilhelmsen style=

Arne Wilhelmsen

Valgkomite
Vidar style=

Vidar

Valgkomite