Hjelmelandstreffet 2020

Hjelmelandstreffet 2020

Publisert av Tor Henriksen den 15.05.20.

Etter sterk ønske fra medlemmene har arrangørene bestemt seg for å gjennomføre treffet med tilpasningene det medfører. 

Det reduseres fra 35 til 25 bobiler og opplysningene finnes på denne lenken

Arrangementer med inntil 50 personer

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

  • Dette gjelder der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
  • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.
  • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
  • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.

Med arrangement menes:

  1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
  2. kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
  3. andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

Det henvises også til Hjelmelands koronaside  på denne lenken