Ny medlemsavtale Evje

Ny medlemsavtale Evje

Publisert av Tor Henriksen den 18.03.21.

Bua/ Evjekiosken

Vil gi 15 % på hele menyen  ved framvisning av medlemskort. 

Meny ligger på Facebook siden.

Adressen  Nilsheglandsveg 73, Evje

Tlf 37931075.

Lenke Facebook side