Nye og gamle styremedlemmer

Nye og gamle styremedlemmer

Publisert av Tor Henriksen den 26.05.24.

Samling med nytt og gammelt styre og 2 fra valgkomiteen på slutten av årsmøtetreffet Lista Flystasjon. 

Nytt styre og valgkomite:

Leder 2024-2026 Rita Høiland Bjorland (17737)

Nestleder Oddbjørn Olsen (6481) ikke på valg.

Kasserer 2024-2026 Asle Tjøtta (22431).

Styremedlemmer:

Nord Rogaland Olaus Meltveit (7108) ikke på valg.

Sør Rogaland 2024-2026 Sonja Urdal (28819).

Agder 20242026 Rune Hallgren (23683).

Agder 2024-2026 Aud Berit Lillejord (4800)-

Vara medlemmer

2024-2026 Torgny Kristiansen (28953).

2024-2026 Torbjørn Berg (11470) trakk seg, Osmund Heskestad kom inn (14166).

Valgkomiteen.

For Rogaland Per Steinar Vasstveit ( 7711) 2024-2025

For Rogaland Jostein Birkelid (266) 2024-2025

For Agder Per Einar Erland (20772) 2024-2025

            Jostein Birkelid var ikke tilstede når bilde ble tatt.

Informasjon ble utvekslet og de grove trekkene for hva som skulle skje frem mot neste styremøte. Alle ble bl.a. minnet om pågående vervekampanje og det gjelder jo for alle medlemmene.

Referat fra årsmøte vil snart ligge under "om oss>møteprotokoller" øverst på denne siden.

Artikkel fra årsmøte treffe vil komme i Bobilen og på denne side når ferdig.