Politisk arbeid og medlemsfordeler.

Politisk arbeid og medlemsfordeler.

Publisert av Odd Ørstavik den 06.09.19. Oppdatert 31.10.19.

NB arbeider stadig med å bedre rammebetingelsene for bobilister i Norge

Det er allerede avtalt flere møter på Caravanmessen på Lillestrøm i september. Et møte med Statssekretær i Samferdselsdepartementer og et møte med medlem i Transportkomiteen på Stortinget, er på plass.

Samferdselsministeren har enda ikke bekreftet at han kan komme.

Det er også avtalt flere møter med samarbeidspartnere.

Saker vi jobber med er:

Kunne kjøre inntil 4,25t:

  1. Ønsker svar på muligheten å kjøre et kjøretøy på 4,25t t med førerkort B-96 og ikke bare et vogntog på 4,25t som i dag. Da vil opplæringskravet være tilstede, som det legges stor vekt på.

  2. Det er tydligvis kommet nye regler i førerkortforskriften i det 3dje kørerkortdirektivet som gjør det enklere å kjøre opp til førerkort C1 for bobil, men vet ikke hva det består i eller når den blir gjort gjeldende i Norge. Ønsker svar på dette.

  3. I forbindelse med punkt 2 fremmet vi et forslag for statssekretæren om det var mulig å få en ny førerkortklasse for bobil f.eks C3. Vil det bli sett på?

Fergetakster:

  1. Her ønsker vi tilhengerregelen også skal gjelde for bobiler. For campingvogner gjelder denne regelen. Bobilister og caravanister er ute i samme ærend, men bobilistene betaler mye mer enn caravanistene. Her ønsker vi det innføres takstgruppe for fritidskjøretøy som gjør at disse betaler det samme. Bobil/bil campingvogn inntil 6m takst liten bil. Bobil/bil campingvogn inntil 10m takst liten bil x2 og Bobil/bil campingvogn over 10m takst liten bil x3. Bobilistene får ikke reduksjon på bomavgiften når de benytter ferge. Bobiler mellom 6-7m har også fått en betydelig økning i fergetakster når Autopass-ferge ble innført, siden denne takstgruppen erstattes av takstgruppe 6-8m. Håper på tilbakemelding på dette.  

  2. At et utslått sykkelstativ gjør at en bobil under 8m plutselig tipper over 8m gjør at man ikke benytte Autopass-ferge eller fergekort for kjøretøy inntil 8m, men må ha avtale for 8,01-17,5m kjøretøy som har en forskuddsbetaling på 13900kr i stedet for 3600kr. Bil og campingvogn på 12m kan benytte avtale for kjøretøy inntil 8m, igjen en forskjellsbehandling. Ønsker at det sees på et fergekort som ikke trenger nesten 14000 kr i forhåndsbetaling om bobilen er under 10m som vil gjelde de fleste bobiler. Egen takst og avtale for fritidskjøretøy? Ønsker tilbakemelding på muligheter for dette.

Forandring totalvekt:

Vi vet at påbygger, f.eks. Hymer benytter underleverandører for å kunne registrere bobilen med en høyere maks totalvekt enn chassisbygger, f.eks. Fiat. Dette medfører at 2 like bobiler kan registreres med forskjellig maks totalvekt, siden de ikke er identiske i f.eks. fjæringssystemet. De kan også være identisk like, men valgt registrert på 2 forskjellige maks totalvekter, på bakgrunn av CoC papirene påbygger har sendt med bobilen. Her kan eier få tilsendt nytt CoC papir fra produsent og få registrert bobilen på en høyere maks totalvekt.

Når bobilene ikke er identiske vil den med den laveste totalvekten ikke kunne få registrert opp sin bobil til en høyere maks totalvekt, siden det f.eks. er originalt fjærsystem. Hvis ikke påbygger vil utstede et nytt CoC papir etter at fjærsystemet er byttet til et som tåler den nye maks totalvekten, er det helt umulig for eieren av denne bobilen å kunne opp registrere sin bobil til en høyere maksimal totalvekt.

Her ønskes det at det vil kunne gjelde samme praksis i Norge som i de EU land vi kan sammenlikne oss med. Der dokumentasjon fra uavhengig laboratorium eller delprodusent kan benyttes som dokumentasjon og ikke som praksisen i Norge som sier at det er sluttprodusent som skal utstede dokumentasjon. Dette gjelder mange bobiler i dag som har for liten nyttelast når de er registrert på 3,5t og mange bobileiere ønsker en endring her.

Lege erklæring:

Her ønsker vi at det sees på kravene til bobilførere med utvidet førerrett (C1) ikke trenger samme helsekrav for å føre vogntog CE.

Tømmestasjoner/ WC langs veier:

Vinteråpne og flere tømmestasjoner. Mange av dagens anlegg kan ved små midler tilpasses som tømmestasjoner. Ønsker invitasjon til brukerseminaret til våren.

Konvertering av eldre Euroklasse motorer:

På lik linje med totalvektsøkning uten dokumentasjon fra sluttprodusent, er det i flere land mulig å konvertere eldre Euro motorer til høyere Euro klasser, som Euro V og Euro VI ved en modifikasjon av motor til en kostnad på 40-60 000 Nkr. Dette vil ikke i dag bli godkjent i Norge å få det inn i vognkortet. Her ønsker også NB at det skal implementeres slik at det er mulig også i Norge.

Tempo 100 i Danmark:

NB har forstått at den danske «Transportministeren» har åpnet for at land kan søke for sine innbyggere som har mulighet i sitt hjemland å kjøre 100 også kan gjøre det i Danmark om landet gjør en søknad for sine bilister. Dette håper vi kan gjøres snarest mulig fra norsk side.

Det observeres også som flere medlemmer har meldt inn, at AutoPassFerge har gitt en økning i fergetaksten, bl.a. p.g.a. dårligere rabattordninger og det arbeides det med i departementet. NB ønsker jo at «tilhengerregelen» også skal tilpasses bobiler.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/meir-fleksible-rabattordningar-i-ferjesektoren/id2662393/