Samling i Mandal

Samling i Mandal

Publisert av Tor Henriksen den 10.10.22.

Bli kjent og arbeidshelg.

Andre helgen i september 2022 vil nok være en milepel for NB Region Sør. Da var alle tillitsvalgte ++ i Region Sør samlet på Sjøsanden i Mandal, til et bli kjent, arbeid, planleggings, kick-off, møte.

Det var flere nye i styret og ikke alle kjente hverandre. Den nye regionlederen ønsket å sette seg selv og alle andre inn i hvordan ting er organisert, hvordan de skulle organisere seg i arbeide videre.

Været på fredagen viste seg ikke fra sin beste side, det var nedbør i luften og kraftig vind. Mange av oss fremmøtte var nok spent på hva helgen ville bringe og så frem til helgen med spenning.

Fredag var det felles bli kjent middag på resturant i Mandal sentrum. Alle ble overrakt en NB-jakke som skulle bæres når man var samlet og representerte NB, for å vise synlighet, inkludering og samhold.

Det var lagt opp til samlinger på møtelokaler i Mandal sentrum, på lørdag og søndag. Samlingen på lørdagen ble delt med felles lunsj med ektefeller.

Lørdags kvelden var det også felles bespisning for alle på resturant i Mandal sentrum og sosialt samvær utover kvelden.

Regionleder hadde sendt ut et flott program og info om hvordan helgen var planlagt. Daglig Leder i Norsk Bobilforening var også til stede, de fleste var 2 i de 15 bobilene. Det var bare en som hadde meldt forfall. Så det var en del mennesker samlet, det var bare 1 tillitsvalgt som ikke kunne delta.

Været på lørdagen og søndagen viste seg fra en bedre side enn varslet, solen var framme og vinden løyet betraktelig. Arbeidet i møtene og samholdet i de sosiale samlingene, var motiverende, hyggelige og lærerike. Så man kan si at «pilen» var stigende på alle måter.

Det ble lagt stor vekt på at alle deltagere skulle være «ambassadører» for NB og medlemmene, slik som det og har vært. Som i de fleste sammenhenger, er arbeidet en evigvarende prosess, som bør være motiverende og utviklende, for alle.

Med en slik samling og felles info til alle, er en kvalitetssikring på at alle har samme info og arbeide ut fra. I gruppearbeidene ble det belyst hvordan det var arbeidet tidligere og hvordan det skulle arbeides vidre og som inkludere alle.

Det var mange innspill og ideer, på både eksisterende og nye tema. Både for å ivareta eksisterende medlemmer, samarbeidspartnere, kontakter, få nye medlemmer og avtaler som kommer medlemmene til gode.

Det var også tid til å være sosiale utenfor bobilene på campingen når alle var samlet, på fellesbespisning i sentrum fredag, lørdag. Møtene foregikk på egnede lokaler i sentrum.

Det ble etablert grupper som i ettertid skulle arbeide med konkrete oppgaver og lage planer som styret, tillitsvalgte og andre skal arbeide etter. Alt for at NB skal bli enda bedre forening for medlemmene.

Dette var en helg det ble satt stor pris på av deltagerne, og en «vitamininnsprøyting» for mange, for og å øke engasjementet i sitt arbeid.

 

Regionleder ønsker velkommen


 

  Webansvarlig, gjennomgår nettsider og Gnist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle uniformert

 

Bilder fra bespisningen

Bilder fra campingen

 

 

Les referatet fra samlingen ved og klikke på bindersen nederst på siden.